Andaval Psikolojisi

Hani herkese çok iyi olup onlara sınır çizemediği için perişan olmuş insanların hikayesi..

Reşat Nuri Güntekin Anadolu Notları adlı kitabında Andaval hikayesini anlatır. Özetle, vaktiyle Kayseri ile Niğde arasında atlı sürücülerin gelip geçtiği ara durak hükmünde bir tepe köyüymüş Andaval. Burada yaşayan insanlar çok misafirpervermiş. Yolda kalmış, dinlenmek istemiş her yolcuya kapılarını ve sofralarını açarlarmış. O kadar çok izzet ve ikramda bulunurlarmış ki sadece Kayseri değil artık civar illerden gelen birçok insan buraya uğrayıverir olmuş. Hatta işi abartıp günlerce yatıya kalanlar günden güne artmaya başlamış. Andavallılar iyi niyetlerinden kimseye hayır diyemedikleri için ama artık bu yükü de kaldıramadıkları için onları reddetmek yerine kendi köylerini terk edip başka dağ köylere kaçıp göç etmişler..
O gün bugündür iyi niyeti çokça suistimal edilmiş ve uzun süre buna set çekmemiş insanlara Andavallı demeye başlanmış..

O köy, o insanlar..
Tanıdık geldi mi?

Bazen biz, bazen eşimiz,
Bazen babamız, bazen annemiz değil midir?

– Herkesin her işine koşturdum, hani peki zor günümde o insanlar?
Terk edivermişlerdir birden bizi.. Öyle ya herkes Andavallı değil!
Onlar kurnaz yolcu!

Birçok insanı dinleyip dinleyip dertlerini derdi gibi hisseden ama ufacık bir menfaat karşısında unutulmuş kaç kullanılmış vardır?

İyiliği bile dengelice ve yeterince yapacaksın azizim!

Bal kimisine şifa, kimisine ezadır,
İyilik kimilerinde vefa, kimilerine cefadır..
Kaç atlı iyi niyet köyümüzden geçip sonra bizi köyümüzden etmiştir?
Dilerim köyümüzü terk etmek zorunda kalmadan o yolculara artık hayır diyebiliriz..

Mehmet Akif Aydın
Uzm.Psikolojik Danışman

I introduced them to straight from a source the concept of learning styles.